ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ไกด์อาสาสมัครภาษาต่างประเทศ

Multi-lingual Volunteer Guides

ให้บริการไกด์ภาษาต่างประเทศตามพื้นที่ดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ยังมีแผ่นพับหลายภาษาเตรียมไว้ให้บริการ กรุณาแวะชมได้ตามอัธยาศัย กรุณาติดต่อตามแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อสอบถามรายละเอียด

แบบฟอร์มสอบถาม

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเมืองฟุจิซาวะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเมืองฟุจิซาวะ

การเดินทาง เดินเพียง 1 นาทีจากสถานีคาตาเสะเอโนะชิมะ สายรถไฟโอดะคิว
เดินเพียง 7 นาทีจากสถานีโนะชิมะ สายรถไฟฟ้าเอโนะชิมะ
เดินเพียง 8 นาทีจากสถานีโชนันโนะชิมะ โชนันโมโนเรล
เวลาทำการ 8:30 - 17:00 น.
การเอมต่อ Wi-Fi FUJISAWA-FREE-WIFI

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวคาตาเสะเอโนะชิมะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวคาตาเสะเอโนะชิมะ

การเดินทาง เดินเพียง 1 นาทีจากสถานีคาตาเสะเอโนะชิมะ สายรถไฟโอดะคิว
เดินเพียง 5 นาทีจากสถานีโนะชิมะ สายรถไฟฟ้าเอะโนะเด็น
เดินเพียง 6 นาทีจากสถานีโชนันโนะชิมะ โชนันโมโนเรล
เวลาทำการ 8:30-17:00 น.
การเอมต่อ Wi-Fi FUJISAWA-FREE-WIFI

เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก โชนัน ฟุจิซาวะ
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก โชนัน ฟุจิซาวะ

การเดินทาง ลานกว้างชั้น 2 ประตูทิศใต้ สถานีรถไฟฟุจิซาวะ
เวลาทำการ 9:00 - 17:00 น.
การเอมต่อ Wi-Fi FUJISAWA-FREE-WIFI

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเอโนะชิมะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเอโนะชิมะ

การเดินทาง เดินเพียง 12 นาทีจากสถานีคาตาเสะเอโนะชิมะ สายรถไฟโอดะคิว
เดินเพียง 20 นาทีจากสถานีโนะชิมะ สายรถไฟฟ้าเอะโนะเด็น
เดินเพียง 20 นาทีจากสถานีโชนันโนะชิมะ โชนันโมโนเรล
เวลาทำการ 9:00-17:00 น.
การเอมต่อ Wi-Fi FUJISAWA-FREE-WIFI

ช้อปปิ้งที่ร้านค้าปลอดภาษีในเขตฟุจิซาวะ

ประเภท ชื่อร้าน ที่อยู่
ร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโอดะคิว สาขาฟุจิซาวะ 21-1, มินามิ ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
บิ๊กคาเมร่า สาขาฟุจิซาวะ 559, ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
อิโต้ โยไคโด สาขาฟุจิซาวะ 1-10-1, คุเงนุมะ อิชิงามิ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
มิสเตอร์ แม็กซ์ สาขาโชนันฟุจิซาวะ (ร้านสาขาย่อย) 4-3-5, ทสึจิโดชินโจว, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
ฟุจิซาวะโอปะ (ร้านสาขาย่อย) 22-3, ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
เทราสุมอลล์ โชนัน (ร้านสาขาย่อย) 3-1, หมู่ 1, ทสึจิโดคันได, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
ร้านขายยา ซันดรัก สาขาฟุจิซาวะทิศใต้ ชั้น 1 เมเซนะ บิลด์, 1-7-5, คุเงนุมะ อิชิงามิ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
พาวเวอร์ ดรัก วันส์ สาขาฟุจิซาวะ เอกิมาเอะ คลีโอ หน้าสถานีฟุจิซาวะ, 3-12, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
ร้านค้าทั่วไป
ห้างสรรพสินค้าโอดะคิว สาขาฟุจิซาวะ
21-1, มินามิ ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
บิ๊กคาเมร่า สาขาฟุจิซาวะ
559, ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
อิโต้ โยไคโด สาขาฟุจิซาวะ
1-10-1, คุเงนุมะ อิชิงามิ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
มิสเตอร์ แม็กซ์ สาขาโชนันฟุจิซาวะ (ร้านสาขาย่อย)
4-3-5, ทสึจิโดชินโจว, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
ฟุจิซาวะโอปะ (ร้านสาขาย่อย)
22-3, ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
เทราสุมอลล์ โชนัน (ร้านสาขาย่อย)
3-1, หมู่ 1, ทสึจิโดคันได, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
ร้านขายยา
ซันดรัก สาขาฟุจิซาวะทิศใต้
ชั้น 1 เมเซนะ บิลด์, 1-7-5, คุเงนุมะ อิชิงามิ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่
พาวเวอร์ ดรัก วันส์ สาขาฟุจิซาวะ เอกิมาเอะ
คลีโอ หน้าสถานีฟุจิซาวะ, 3-12, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
แผนที่