สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์โชนันฟุจิซาวะ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสาธารณประโยชน์เมืองฟุจิซาวะได้ทำกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการกำกับภาพยนตร์โชนันฟุจิซาวะ
กิจกรรมนี้เป็นการเชื้อเชิญให้ภาพยนตร์, ละครโทรทัศน์, แอนิเมชั่น, รายการท่องเที่ยวมาถ่ายทำที่เมืองฟุจิซาวะ รวมถึงให้ความร่วมมือในการถ่ายทำ การให้สัมภาษณ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ภาพเมืองฟุจิซาวะได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการและอนุรักษ์ท้องถิ่นอีกด้วย

ไม่เพียงแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังมีการถ่ายทำรายการของต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน, สิงคโปร์อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อตามแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อสอบถามรายละเอียด

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับภาพยนตร์โชนันฟุจิซาวะ เว็บไซต์

ผลงานที่สนับสนุน

Outrage Beyond
Outrage Beyond

Homeroom on the Beachside
Taiyo to Umi no Kyoshitsu

252 Seizonsha ari
252: Signal of Life

Hotroad
Hot Road

Yatterman
Yatterman

มาเลเซีย 8TV ทำข่าวเอโนะชิมะ
Malaysia 8TV Enoshima Coverage