ข้อมูลการพักแรม

ภายในเมืองมีการคมนาคม แหล่งช้อปปิ้งทันสมัย, โรงแรมสะดวกสบายมากมาย ทั้งยังมีย่านดาวน์ทาวน์ภายในเมือง รวมถึงไนท์บาร์รอบสถานีรถไฟฟุจิซาวะกับสถานีรถไฟโชนันไดอีกด้วย

ฟุจิซาวะ พื้นที่

เอโนะชิมะ พื้นที่

 • ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ
 • ใกล้สถานีรถไฟใกล้สถานีรถไฟ
 • ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้สุดร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้สุด
 • ห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ห้องอาบน้ำขนาดใหญ่
 • เชื่อมต่อ LANเชื่อมต่อ LAN
 • Wi-FiWi-Fi
 • ต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียวต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว

รอบสถานีรถไฟฟุจิซาวะ

8hotel โชนันฟุจิซาวะ
8hotel โชนันฟุจิซาวะ

 • English
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 1-5, คุเงนุมะ ฮานาซาวะโจว, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0466-54-0880
การเดินทาง: ใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีจากประตูทิศใต้ของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย

โซเท็ตสึ เฟรซ่า สถานีฟุจิซาวะ ประตูทิศใต้
โซเท็ตสึ เฟรซ่า สถานีฟุจิซาวะ ประตูทิศใต้

 • English
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 22-17, มินามิ ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0466-99-0203
การเดินทาง: ใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากประตูทิศใต้ของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย

โรงแรมฮกเกะคลับโชนัน-ฟุจิซาวะ
โรงแรมฮกเกะคลับโชนัน-ฟุจิซาวะ

 • English
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 1-6-1, คุเงนุมะ ไมชิงามิ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0466-27-6101
การเดินทาง: ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากประตูทิศใต้ของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย

โชนันคริสตัล โฮเทล
โชนันคริสตัล โฮเทล

 • English and Chinese
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 14-1, ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0466-28-2111
การเดินทาง: ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากประตูทิศใต้ของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย

ฟุจิซาวะโฮเทลEN
ฟุจิซาวะโฮเทลEN

 • English
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 12-9, มินามิ ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0466-28-8000
การเดินทาง: ใช้เวลาเดินเพียง 9 นาทีจากประตูทิศใต้ของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย

Toyoko Inn โชนันคามาคุระ สถานีฟุจิซาวะ ประตูทิศเหนือ
Toyoko Inn โชนันคามาคุระ สถานีฟุจิซาวะ ประตูทิศเหนือ

 • English and Chinese
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 515-1, ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0466-53-1045
การเดินทาง: ใช้เวลาเดินเพียง 4 นาทีจากประตูทิศเหนือของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย

โรงแรมวิงอินเตอร์เนชั่นแนล โชนัน-ฟุจิซาวะ
โรงแรมวิงอินเตอร์เนชั่นแนล โชนัน-ฟุจิซาวะ

 • English
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 109-5, ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0466-55-1112
การเดินทาง: ใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากประตูทิศเหนือของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย

โรงแรมอัลมอนต์อินน์ โชนันฟูจิซาวะ (Almont Inn Shonan Fujisawa)
โรงแรมอัลมอนต์อินน์ โชนันฟูจิซาวะ (Almont Inn Shonan Fujisawa)

 • English
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 110-4 ฟูจิซาวะ ฟูจิซาวะ จ.คานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0466-55-2441
การเดินทาง: ใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีจากประตูทิศเหนือของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย

โรงแรมซุปเปอร์โฮเทลโชนันฟูจิซาวะเอกิมินามิงุจิ (Super Hotel Shonan Fujisawa-eki minami-guchi)
โรงแรมซุปเปอร์โฮเทลโชนันฟูจิซาวะเอกิมินามิงุจิ (Super Hotel Shonan Fujisawa-eki minami-guchi)

 • English
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 23-7, ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0466-51-9000
การเดินทาง: ใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากประตูทิศใต้ของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย

WATAYA INN
WATAYA INN

 • English and Chinese
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 1-3-13, นิชิโทมิ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0466-22-3828
การเดินทาง: ใช้เวลาเดินเพียง 13 นาทีจากประตูทิศเหนือของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย

รอบบริเวณสถานีโชนันได / ทสึจิโด

โชนันได ไดอิจิ โฮเทล Fujisawa Yokohama
โชนันได ไดอิจิ โฮเทล Fujisawa Yokohama

 • English
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 2-12-6, โชนันได, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0466-45-7200
การเดินทาง: ใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากประตูทิศตะวันตกของสถานีโชนันไดทุกสาย

โซเท็ตสึ เฟรซ่า ฟุจิซาวะโชนันได
โซเท็ตสึ เฟรซ่า ฟุจิซาวะโชนันได

 • English
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 2-12-6, โชนันได, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0466-41-2031
การเดินทาง: ใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากประตูทิศตะวันตกของสถานีโชนันไดทุกสาย

ไดอิจิ อินน์ โชนันได
ไดอิจิ อินน์ โชนันได

 • English and Chinese
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 1-4-14, ทสึจิโด, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0466-36-4411
การเดินทาง: ใช้เวลาเดินเพียง 4 นาทีจากสถานีทสึจิโดสาย JR

อื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

คามาคุระปรินซ์โฮเทล
คามาคุระปรินซ์โฮเทล

 • English and Chinese
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi ichibu
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 1-2-18, ชิจิริงาฮามะ ฮิงาชิ, เมืองคามาคุระ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0467-32-1111
การเดินทาง: นั่งแท็กซี่ 15 นาทีจากสถานีคามาคุระ, นั่งแท็กซี่ 20 นาทีจากสถานีฟุจิซาวะ, เดินเพียง 8 นาทีจากสถานีชิจิริงาฮามะ

คามาคุระปาร์คโฮเทล
คามาคุระปาร์คโฮเทล

 • English
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 33-6, ซากาโนะชิตะ, เมืองคามาคุระ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0467-25-5121
การเดินทาง: เดินเพียง 13 นาทีจากสถานีฮาเสะ สายรถไฟฟ้าเอะโนะเด็น, นั่งแท็กซี่ 10 นาทีจากสถานีคามาคุระ

โออิโสะปรินซ์โฮเทล
โออิโสะปรินซ์โฮเทล

 • English and Chinese
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 546, โคคุฟุฮงโง, เมืองนากากุงโออิโสะ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0463-61-1111
การเดินทาง: นั่งรถบัส 13 นาที, นั่งแท็กซี่ 7 นาทีจากสถานี JR โออิโสะ

คาคิยะ เรียวกัง
คาคิยะ เรียวกัง

 • English
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 3-20-11, โคชิโกเอะ, เมืองคามาคุระ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0467-31-7112

อาคิตะยะและรินเทย์
อาคิตะยะและรินเทย์

 • English
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi ichibu
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 2-10-30, โคชิโกเอะ, เมืองคามาคุระ, จังหวัดคานางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0467-31-7825

โฮเทลเม็ตซ์คามาคุระโอฟุนะ
โฮเทลเม็ตซ์คามาคุระโอฟุนะ

 • English and Chinese
 • Around the Station
 • Convenience stores and supermarkets
 • Large public bath
 • LAN connection
 • Wi-Fi all rooms
 • Lone travelers also welcome
ข้อมูล:
ที่อยู่: 1-2-1 โอฟุนะ เมืองคามาคุระ จังหวัดคานากาวะ
หมายเลขโทรศัพท์: 0467-40-1192
การเดินทาง: เดิน 3 นาทีจากสถานีรถไฟ JR โอฟุนะ เดิน 2 นาทีจากสถานีรถไฟโชนันโมโนเรล โอฟุนะ


รูปภาพและข้อความทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของสาธารณประโยชน์นิติบุคคลสมาคมการท่องเที่ยวเมืองฟุจิซาวะนั้นมีลิขสิทธิ์ทั้งหมด การนำไปดัดแปลงหรือทำซ้ำนั้นถือว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ กรุณาอย่าทำ
เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีลิ้งจากเว็บไซต์ของเรานั้น บางเว็บอาจจะไม่มีการรองรับในส่วนของภาษาต่างประเทศ โปรดทำความเข้าใจและยอมรับ