What to see

ถ้ำหินอิวายะ, ระฆังริวเร็น, ท่าเรือเบ็งเท็นมารุ

  • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
  • สถานที่พักผ่อน
  • มุมถ่ายรูปสวย

มีสถานที่น่าเยี่ยมชมมากมายบนเกาะเอโนะชิมะ เช่น ถ้ำอิวายะซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นทะเลนานนับปี, ระฆังริวเร็นซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก

ถ้ำหินอิวายะ

ถ้ำอิวายะซึ่งเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำทะเลมานานปี ประกอบด้วยถ้ำส่วนแรก (ลึก 152 เมตร) และถ้ำส่วนที่สอง (ลึก 56 เมตร) ถ้ำอิวายะได้รับการนับถือมาแต่ครั้งโบราณ ในยุค

เอโดะมีผู้มาสักการะมากมายในฐานะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในหมู่ผู้นับถือเทพีเบ็งไซเท็ง จนกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในที่สุด ท่านสามารถเพลิดเพลินกับย่างก้าวแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเกาะเอโนะชิมะจากสิ่งของที่แสดงให้เห็นมากมาย ตัวถ้ำแบ่งออกเป็นถ้ำอิวายะส่วนแรกและถ้ำอิวายะส่วนที่สอง อีกทั้งในถ้ำอิวายะส่วนที่สองยังมีทางเดินแยกเป็นซ้ายกับขวา  ทางซ้ายลึกเข้าไปด้านในได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับ “ถ้ำน้ำแข็งนารุซาวะ” ซึ่งอยู่ในภูเขาไฟฟูจิ และทางขวาลึกเข้าไปด้านในเป็น “ต้นกำเนิดศาลเจ้าเอโนะชิมะ” นั่นเอง กล่าวกันว่าเทพเบ็งไซเท็งปรากฏตัวขึ้นเมื่อพระอาจารย์คูไคมาสักการะและยังปรากฏตัวขึ้นเมื่อโชกุนมินาโมโตะ โยริโทโมะมาขอพรให้ได้รับชัยชนะในการศึก โดยปัจจุบันนี้รู้จักกันในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะ

รูปปั้นหินที่ได้รับการบริจาคจากผู้ศรัทธาซึ่งจัดแสดงไว้ภายในถ้ำ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันมีค่าอย่างมากในทางประวัติศาสตร์ และทางพื้นบ้าน

ถ้ำหินอิวายะ

(แนะนำข้อมูล)
ในบริเวณถ้ำส่วนแรก มีบริการแจกเทียน (ฟรี) ภายในถ้ำ

ขอให้ท่านถือเทียนไว้ด้วยมือข้างหนึ่งและเพลิดเพลินกับการเดินเล่นภายในถ้ำหิน ลิ้มรสการสืบเสาะภายในบรรยากาศมืดสลัวอย่างสำราญ

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมต้นขึ้นไป) 500 เยน   เด็ก (นักเรียนชั้นประถม) 200 เยน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

ระฆังริวเร็น

ถูกสร้างขึ้นในปี 1996 โดยอิงจากตำนาน “เทพธิดาและมังกรห้าหัว” ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในหน้า “เกี่ยวกับเมืองฟุจิซาวะ” กล่าวกันว่าหลังจากลั่น “ระฆังริวเร็น” แล้ว ให้คล้อง “กุญแจที่เขียนชื่อของทั้ง 2 คน” ไว้ที่รั้วเหล็กใกล้ๆ จะทำให้รักนิรันดร์สมปรารถนา นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย

ระฆังริวเร็น

ท่าเรือเบ็งเท็นมารุ

เรือชมวิวที่เชื่อมต่อจากคอสะพานเอโนะชิมะเบ็งเท็นไปจนถึงเหวจิโกงาบุจิ

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการล่องเรือบนทะเล 10 นาทีและชมวิวภูเขาไฟฟูจิในวันที่อากาศแจ่มใสได้ด้วย นับว่าสะดวกแก่ผู้ที่มายังถ้ำหินอิวายะในเกาะเอโนะชิมะอย่างมาก

เวลาเรือออกไม่แน่นอน กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในวันนั้นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าโดยสาร : ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมต้นขึ้นไป) 400 เยน   เด็ก

(6 ปีขึ้นไป) 200 เยน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

Access

Take photos and post them on Instagram!
Please share photos of your trip to Fujisawa.
Just post your photos on Instagram using the hashtag#EnoshimaMemories,
and your photos will appear on our homepage!