Thủy cung New Enoshima, Spa Đảo Enoshima

Thủy cung mở cửa trở lại vào năm 2004. Ra đời là thủy cung hiện đại đầu tiên ở Nhật Bản. Chúng tôi có một thành tích về việc bắt đầu triển lãm nhân giống sứa trong cùng năm.

Truy cập